LIÊN LẠC

Để liên lạc với chúng tôi xin liên hệ:

công ty cổ phần công nghiệp G9

ĐC: Thị Tứ Quang Phục – Tứ Kỳ – Hải Dương

Tel: 02203862.958

Hotline: 09889.3.6688

Email: xingfavip@gmail.com

FB:
https://www.facebook.com/people/Điệp-Nguyễn